Hledá se LEADr. – o projektu

Pro koho

Soutěž pro lidi ve věku 17–25 let, kteří se chtějí aktivně zapojit do dění ve svém okolí.

Proč?

Hledá se LEADr. je kombinace soutěže a vzdělávání samotných účastníků. Mladé lidi chceme motivovat k zájmu o komunální politiku a občanský aktivismus. Chceme jim ukázat, že když mají skutečný zájem, dobrý nápad a ví, jak ho uskutečnit, mohou mnohé změnit k lepšímu.

Reagujeme na jevy v české společnosti, které jsou spjaté s občanským a politickým angažmá mladých lidí, kteří jsou z velké míry přesvědčeni, že sami nemohou ve veřejném životě nic změnit. Často pojmenovávají sdílený pocit, že jednotlivec sice může chodit volit, ale jinak nemá prakticky žádnou možnost zasáhnout do řešení aktuálních problémů.

Jsou otráveni ze stávající politiky, nedůvěřují politickým stranám, nelíbí se jim konfrontační styl politiků a chybí jim motivace pro vstup do politického života.

To chceme změnit prostřednictvím pozitivních příkladů a specifickým formátem soutěže.

Cíl

Vyhledání mladých lidí, kteří mají potenciál stát se lídry. Soutěž chápeme jako příspěvek k rozvoji naší společnosti, ke kultivaci společenského a politického prostředí a zlepšování kvality české demokracie.

Hledá se LEADr. není jednorázovou akci. Náš záměr je položit základy dlouhodobé aktivity a v budoucnu sledovat její výsledky na poli komunální politiky a veřejně prospěšných projektů.

Chceme vypracovat a zpřístupnit metodiku projektu i pro školní výuku v rámci aktivit Jednoho světa na školách.

Průběh soutěže:

Úvodní workshopy

První kola soutěže jsou především vzdělávací.

- Účastníci absolvují dva několikadenní workshopy, na kterých se zaměří na projektový management, správnou komunikaci, fundraising, vedení týmu, zvládání stresu. Dozví se vše podstatné o fungování místní samosprávy a proniknou do světa aktivismu na sociálních sítích.

- Spolu s experty v oboru (projektového managementu, médií…) se ponoří do podrobnější přípravy svých projektů.

- Druhé kolo workshopů je vyřazovací.

- Soutěžící své projekty představí před porotou, která posoudí jejich všeobecný přehled, orientaci ve společenských a politických tématech, prezentační a rétorické dovednosti, schopnost obhájit si vlastní názor a předpoklad stát se lídrem.

Soutěž

Z workshopů postoupí do závěrečných kol soutěže několik finalistů. V každém z nich budou čelit výzvám podobným těm, se kterými se setkávají skuteční politici. Půjde například o tiskovou konferenci, účast na zasedání zastupitelstva nebo debatu. Po každém kole bude vyřazen jeden soutěžící.

Výhra

Vítěz získá stáž či školení, které si zvolí podle svého přání a zájmu. Vybrat si může pobyt v České republice nebo v zahraničí. Člověk v tísni pokryje náklady do výše 30 000 Kč.

Soutěž jako pořad

O soutěži točíme pořad, na který se mohou online koukat všichni naši fanoušci. Díly z uplynulého ročníku 2016 a 2017 můžete vidět zde: STREAM.CZ. Díly z roku 2018 zde: Seznam Zprávy.

Kdo to dělá?

Projekt Hledá se LEADr. organizuje Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni, o. p. s.