Matěj Prokop

 • Věk: 18
 • Pochází z: Ostrava
 • Vzdělání: Gymnázium Olgy Havlové

 

PROJEKT

 • Název projektu: Athenaeum
 • Místo realizace projektu: Ostrava
 • Cílová skupina: studenti středních škol a gymnázií
 • Cíl projektu: Formou přednášek, diskuzí a workshopů ukázat studentům možnosti a nabídku oborů pomaturitního studia spolu s pracovními možnostmi.
 • Popis projektu: Projekt je určen pro studenty gymnázií v Ostravě a okolí. Jedná se o dvoudenní blok workshopů a diskuzí v přednáškových sálech Ostravské univerzity, do kterých jsou pozváni profesoři z českých vysokých škol, aby si studenti měli najít a poznat různá vysokoškolská zaměření i různé osobnosti z praxe, které by měly k tématu co říct. Každý den by byl zaměřen na určitý obor (humanitní vědy, biologie, technika, žurnalistika, psychologie, dále je možností například podnikání apod.) s tím, že by v každém dni proběhlo několik přednášek a diskuzí na námi určená témata, která budou v danou dobu zajímavá.

   

  Kromě přednášek profesorů, jež by zároveň měli možnost tímto způsobem nalákat šikovné ostravské studenty na svou vysokou školu a diskuze s osobnostmi z oboru bychom pozvali i studenty VŠ z Česka a hlavně ze zahraničí, kteří by mohli naopak podat středoškolským studentům praktické informace o studiu na VŠ v Česku/zahraničí a poradit jim případně s výběrem vhodné školy, oboru, či přístupu k přijímacímu řízení, jazykové náročnosti v případně zahraničních škol nebo náročnosti všeobecně. Plánujeme po oficiálním ukončení dne i socializaci, kde by mohlo probíhat síťování a navazování kontaktů. Tato akce by studentům pomohla obohatit své znalosti, rozhodnout se při výběru vysoké školy a získat i cenné kontakty.
  V Ostravě a ani v mnoha jiných městech v ČR takto komplexní projekt neexistuje, opomeneme-li ziskový Gaudeamus, z něhož si ale studenti dle zpětné vazby odnášejí více komerčních reklam než relevantních informací o dané vysoké škole a motivace ke studiu oboru samotného. Hlavní cíl celého projektu je motivovat studenty k tomu, aby se zajímali o VŠ obory již dříve, než před podáváním samotné přihlášky na VŠ právě tím, že jim obory přiblížíme přednáškou o nich a o tématech z těchto oborů, která studenty nejen zaujmou, ale i naučí něco nového, rozvinou jejich potenciál a obohatí jejich znalosti. Dále bude v rámci projektu možnost získat kontakty v řadách vysokoškolského studentstva nebo podobně zaměřených aktivních studentů a také samozřejmě prohloubit své vědomosti.

 • Web projektu: facebook
 • Projekt v médiích: OU@alive

Fotky

-->