Mikuláš Minář

 • Věk: 24
 • Pochází z: Vodňany/Praha
 • Vzdělání: Studuji dvouobor filosofie-bohemistika na FF UK a obor evangelická teologie na ETF UK

 

PROJEKT

  • Název projektu: Milion chvilek pro demokracii
  • Místo realizace projektu: Česká republika
  • Cílová skupina: občané ČR
  • Cíl projektu: Zlepšit stav demokracie v ČR.
  • Popis projektu: Andrej Babiš rozeslal občanům ČR před volbami do PS v říjnu 2017 „Smlouvu Andreje Babiše s občany České republiky“. Nevíme, jak moc ji myslel vážně, ale my jsme ji vážně vzali. Sepsali jsme proto výzvu Chvilka pro Andreje, v níž po něm žádáme deset konkrétních bodů týkajících se jeho slibu „budu podporovat a rozvíjet demokracii v České republice“. Nyní sháníme milion podpisů občanů, kteří se ztotožní s našimi požadavky, neboť jim záleží na základních demokratických principech a jsou ochotni pro ně i něco obětovat, i kdyby mělo jít třeba jen o malou chvilku.

   • Motivace k projektu: Všechno se to dalo do pohybu díky mnoha „náhodám“. Jednou z nich bylo to, že mi do schránky přišla „Smlouva Andreje Babiše s občany České republiky“. Velice jsem se jí podivil a řekl si – je na čase se začít trochu víc zajímat o politiku. Když člověk, který chce osekat demokratické instituce a řídit stát jako firmu, slibuje, že bude „rozvíjet a podporovat demokracii“, je třeba ho vzít za slovo. Není mi jedno, co se v naší zemi děje. Rád žiju ve svobodné zemi a chci, aby byla svobodná i nadále. Sdílím obavy, že Andrej Babiš může být ohrožením pro naši demokracii. Zároveň mne však nebavilo všechno to nadávání po hospodách a na facebookových zdech, nenávistný a zaťatý postoj obou stran neschopných racionální diskuse. Chceme to dělat jinak. Chceme být slušní, věcní, konstruktivní. Dostal jsem nápad „co a jak“ a pak už se to nabalovalo jako sněhová koule.
   • V jaké fázi je projekt: Výzvu zatím podepsalo přes 20 000 občanů. Kampaň však teprve začíná. Založili jsme spolek „Milion Chvilek“ a zřídili transparentní účet na podporu šíření výzvy. Neustále se také rozšiřuje počet dobrovolníků, kteří se chtějí zapojit a něco malého udělat. Z toho mám obrovskou radost. Lidí, kteří jsou ochotni dát svůj čas, schopnosti či peníze pro demokracii není v naší zemi málo. Věřím, že je jich více než milion. Doufám, že náš projekt pomůže alespoň části z nich se smysluplně angažovat i vzájemně propojit. Doufám, že přispějeme také k navázání dialogu mezi oběma znesvářenými stranami. Porozumět smýšlení a motivaci lidí, kteří vidí věc úplně jinak než já, a pokusit se jim naslouchat i je oslovit, to je výzva, kterou jsem se rozhodl zvednout.
   • Web Projektu: web
   • Projekt v médiích: The Student Times, Echo 24, Aktuálně.cz, ČTK

   

-->