Tereza Skrbková

  • Věk: 17
  • Pochází z: Mladá Boleslav
  • Vzdělání: Studuje Gymnázium Dr. Josefa Pekaře

PROJEKT

  • Název projektu: Budoucí politici
  • Místo realizace projektu: Česká republika
  • Cílová skupina: mladí lidé, středoškoláci
  • Cíl projektu: Cílem je přiblížit politiku mladé generaci a přesvědčit je, aby se nebáli angažovat se v ní.
  • Popis projektu: Projekt „Budoucí politici“ by spočíval ve spolupráci primárně středních škol s komunálními nebo jinými politiky pocházejících z regionu dané školy. Právě politici by jednou za nějaké období přicházeli mezi mladé lidi a hovořili s nimi o jejich práci v politice a rozebírali by politiku jako takovou a snažili by se tím motivovat budoucí politiky. Primárně jde o diskuzi, která může být klidně doplněna o stručný výklad z politologie (jak co funguje, atd.).
  • Motivace k projektu: V mém projektu či nápadu na projekt jde o budoucí generaci politiků a budoucí politiku celkově. Setkala jsem se s převážným odporem mladých lidí k politice a rozhodla jsem se to zkusit změnit, protože se obávám, že nám jednou nebude mít kdo „vládnout“ a i kdyby ano, tak jakou formou.
  • V jaké fázi je projekt: Projekt (nápad) mám z větší části vymyšlený. Myslím si, že by se k němu mohla jednotlivá města postavit kladně. Například u nás, v Mladé Boleslavi, je dle slov pana primátora a dalších představitelů města diskuze s mladými lidmi velmi přínosná.

-->