Viktor Karlíček

 • Věk: 20
 • Pochází z: Plzeň
 • Vzdělání: Studuje obor Bioinformatika, který zajištují Fakulta chemické technologie VŠCHT a Fakulta informačních technologií ČVUT

PROJEKT

 • Název projektu: Plzeňská diplomatická simulace
 • Místo realizace projektu: Česká republika
 • Cílová skupina: středoškoláci a vysokoškoláci
 • Cíl projektu: Cílem je dostávat středoškolské a vysokoškolské studenty k tématům politiky, diplomacie a mezinárodních vztahů.
 • Popis projektu: Projekt „Plzeňská diplomatická simulace“ sdružuje zejména studenty středních a vysokých škol a pořádá pro ně vzdělávací akce a podporuje jejich osobní i profesní rozvoj. Primárním prostředkem pro tento účel je pořádání diplomatických simulací, které představují autentické prostředí, ve kterém se mohou studenti praktickým způsobem vzdělávat v oblastech, které většinou nejsou dostatečně zahrnuty v běžných vzdělávacích osnovách.
  Při simulacích jednání politických organizací (např. Valné shromáždění OSN nebo výbory Evropského parlamentu) jsou pro účastníky kromě různorodých workshopů a diskusí s odborníky připraveny akademické podklady, na základě kterých se jako delegáti vybraných států pouští do odborné debaty na dané téma. Tato situace realisticky simuluje skutečnou vysokou politiku a její nároky na delegáta, což slouží jako výborný způsob pochopení složitosti politiky a diplomacie z první ruky. Mimoto se nově chceme snažit o vytvoření stabilní komunity studentů se zájmem o tato témata. Pro ty bychom pak rádi pořádali častější akce formálnějšího i méně formálního rázu, a to zejména se zaměřením na diskutování aktuálních témat.
 • V jaké fázi je projekt: Původní projekt, který se zaměřoval čistě na každoroční vícedenní simulaci Valného shromáždění OSN, byl založen již v červnu roku 2010 a pod různým vedením existuje dodnes. Já jsem tento projekt převzal minulý rok a za tuto dobu jsme zorganizovali tři akce. Nyní, po proběhnutí naší každoroční vlajkové konference, jsme se spolu s nadšeným týmem rozhodli tento projekt více rozproudit a rozšířit naši aktivitu do dalších měst a pro více studentů. Bližší plány jsou pak popsány výše v odpovědích.
 • Web projektu: web

-->