LEADŘI VYRAZILI DO ULIC V BRNĚ PŘEDSTAVIT SVÉ PROJEKTY

Účastníci projektu Hledá se LEADr. strávili tři dny v Brně, kde absolvovali workshopy zaměřené na projektové plánování, fundraising, PR nebo na komunikační schopnosti.

Během vzdělávacích aktivit účastníci získávali praktické znalosti. Lektor projektového plánování Richard Lukáš například vyslal leadry do ulic, kde se měli pokusit kolemjdoucím lidem, kteří patří do jejich cílové skupiny, představit svůj projekt. Byla to úžasná příležitost reflektovat zaměření projektu přímo s těmi, kterých by se mohl týkat. Tento moment uvědomění, že je třeba při přípravě projektu zohlednit názory cílové skupiny, byl zásadní.

Účastníci měli během víkendu možnost své projekty konzultovat i s odborníky, kteří jim poskytli zpětnou vazbu a rady. V neděli už museli leadři prokázat, jak si nové dovednosti a informace osvojili, a to prezentací svého projektu před porotou složenou z odborníků.

Pro účastníky bylo výzvou ukázat, jak pracují s právě získanými informacemi a k jakému posunu u nich po intenzivním workshopovém víkendu došlo. Postupující čeká v březnu další kolo mnoha workshopů, kde budou dále zdokonalovat své schopnosti i projekty.

-->